Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 29 grudnia 2017 roku został zakończony nabór w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 10 021 720,15 zł.