Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów na konkurs zamknięty nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

Uprzejmie informujemy, iż 31 maja 2016 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Na dzień 8 czerwca 2016 r. złożono 314 projektów elektronicznie i 308 papierowo na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 568 699 963,89 zł.

W przypadku wpływu kolejnych wersji papierowych wartości te zostaną zaktualizowane.