Przejdź do komentarzy

Zagroda Młyńska w Bogdańcu odzyskuje blask

obrazek

Modernizacja Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu to jedna z największych inwestycji kulturalnych w ostatnich latach. Gruntowny remont kosztować będzie blisko 9 mln zł. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace.

Zagroda Młyńska w Bogdańcu jest obiektem o dużym znaczeniu kulturalnym i turystycznym dla regionu lubuskiego. Jest jednym z nielicznych skansenów w woj. lubuskim prezentującym kulturę i technikę wiejską. Na jej terenie znajdują się: zabytkowy budynek młyński, budynek gospodarczy oraz tzw. kuźnia. Budynek główny został wpisany do rejestru zabytków. To najbardziej unikatowy zabytek w Gminie Bogdaniec. Natomiast pozostałe dwa obiekty do gminnej ewidencji zabytków.

Obecnie prowadzone prace modernizacyjne w Zagrodzie Młyńskiej, to pierwsza tak duża inwestycja prowadzona tu od niemalże 200 lat. Mają one na celu poprawę infrastruktury zabytkowej obiektów. - Prace realizowane są etapami. Dzięki remontowi muzeum zyska na atrakcyjności, a Lubuszanie i goście spoza województwa zyskają kolejny powód, aby je odwiedzić - mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego oraz środków Województwa Lubuskiego.

    Wartość całkowita projektu - ponad 8 mln. 976 tys. zł,
    W tym dofinansowanie Funduszy Europejskich – ponad 7 mln 306 tys. zł
    Wkład finansowy Województwa Lubuskiego – ponad 1 mln 669 tys. zł.
    Zakończenie projektu zaplanowane jest na 31 lipca 2022 r.

Już teraz można gołym okiem zauważyć, jak wiele prac remontowych zostało wykonanych.

Co już zostało zrobione?

W ramach projektu kompleksowo remontowany jest budynek młyński: roboty konstrukcyjne, m.in. wzmocnienie fundamentów, konsolidacja spękań murów, naprawa i częściowa wymiana stropów i belek stropowych, naprawa i częściowa wymiana konstrukcji szachulcowej, remont dachu, wymiana wypełnień pól ryglowych, odtworzenie drenażu, remont elewacji, remont pomieszczeń m.in. wymiana bądź renowacja podłóg drewnianych, tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych, renowacja bądź częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty elektryczne m.in. całkowita wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, montaż instalacji przeciwpożarowej, przeciwwłamaniowej i monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia ewakuacyjnego, roboty sanitarne m.in. montaż instalacji centralnego ogrzewania (którego do tej pory w ogóle nie był), wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Na chwilę obecną zakończone zostały prace wzmacniające fundamenty, odtworzenie drenażu, a także wymiana konstrukcji ryglowej wraz z wypełnieniem pól ryglowych. Zakończono również wymianę dachu wraz z naprawą i odtworzeniem kominów. Trwają prace wewnątrz budynku przy wymianie podłóg, wymianie instalacji elektrycznej, montażu instalacji systemów alarmowych oraz tynkowanie i malowanie ścian i sufitów. Na zewnątrz obiektu zostało do wykonania tynkowanie i malowanie pól ryglowych.

Remontowane są też pozostałe zabudowania: budynek gospodarczy i tzw. kuźnia – remont dachu, remont elewacji, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń, roboty elektryczne, adaptacja poddasza budynku gospodarczego na magazyn studyjny. W budynkach zakończono prace związane z wymianą pokrycia dachowego oraz czyszczeniem elewacji zewnętrznej. W budynku gospodarczym zamontowano wewnętrzne schody w celu umożliwienia adaptacji poddasza na magazyn studyjny.

Nowości w Zagrodzie Młyńskiej

Zapewne dużą atrakcją, a także inspiracją do realizacji działań edukacyjnych będzie zrekonstruowane koło młyńskie oraz zmodernizowany kanał młyński.

W wyremontowanych obiektach Zagrody Młyńskiej znajdą się zmodernizowane wystawy stałe, na których będzie można podziwiać poddane konserwacji zabytki. Wystawy plenerowe zostaną odnowione, zabytki udostępniane na wystawach plenerowych również poddane zostaną konserwacji. Dzięki dofinansowaniu możliwy będzie zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności statutowej muzeum. Nowością będzie stała recepcja wraz ze sklepikiem z pamiątkami i gadżetami, sala edukacyjna oraz zaplecze sanitarne dla zwiedzających, co zdecydowanie podniesie standard zwiedzania i prowadzenia edukacji muzealnej.
Strategiczna inwestycja w infrastrukturę kultury

Inwestycja w Bogdańcu jest jedną ze strategicznych inwestycji w infrastrukturę kultury na terenie województwa lubuskiego, wynikającą wprost z przyjętego przez Samorząd Województwa Programu Rozwoju Kultury do roku 2021.

Ze względu na sytuację pandemiczną oraz związaną z tym trudnościami w dostępie do materiałów budowlanych czy absencjami chorobowymi może wystąpić konieczność o przedłużenie terminu realizacji projektu. Jednak póki co wykonawca stara się dotrzymać terminu.

#FunduszeUE #FunduszeUnijne #UEdlaLubuskiego