Przejdź do komentarzy

Za nami kolejne spotkania edukacyjne on-line z zakresu zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, które odbyło się na początku grudnia 2020 roku

W dniach 8-9 grudnia 2020 roku  obyły się spotkania edukacyjne z cyklu: „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji”. Tym razem w spotkaniu brali udział przedstawiciele gmin z południa województwa lubuskiego.

Ponownie, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, uczestnicy zostali zaproszeni na spotkania wirtualne w trybie ONLINE.

Celem spotkań było przedstawienie zasad zarządzania rewitalizacją oraz efektywnej partycypacji społecznej, w tym przedstawienie dobrych praktyk z miast różnej wielkości (przykłady zostały dostosowane do specyfiki miast województwa lubuskiego). W module tym bardzo istotne było wskazanie tego, że rewitalizację koordynuje urząd miasta/gminy, jednak powinna być ona prowadzona równocześnie przez wielu interesariuszy. Stąd duży akcent położono na kwestię włączenia społeczności lokalnych we wdrażanie programów rewitalizacji.

Spotkania prowadzili eksperci ds. rewitalizacji: Rajmund (Kuba) Ryś oraz Andrzej Brzozowy. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Bogna Oszczanowska z Oddziału Terenowego we Wrocławiu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która pełni funkcję Koordynatora Centrum Kompetencji dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Pani Oszczanowska informowała uczestników o rozwijanym obecnie w NID wsparciu gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych projektów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe.

Pierwszego dnia omawiano różne podejścia miast do zarządzania rewitalizacją, z zachętą do zapoznania się bliżej z tymi rozwiązaniami, które są innowacyjne i mają duży potencjał efektywności.

Przedstawiono także film Izy Rutkowskiej pt. „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców”, który pokazuje ścieżkę „od zera” do pierwszych elementów integrowania mieszkańców jednego z wrocławskich osiedli.

Drugiego dnia zaprezentowano wiedzę o sposobach partycypacji od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Trenerzy przedstawili ideę drabiny partycypacji oraz jej poszczególne poziomy. Omawiano, również praktyczne metody prowadzenia rewitalizacji – jak motywować uczestników, jak informować, jak doceniać ich aktywność itd.

Dodatkowo wskazano przykłady różnych technik partycypacji stosowanych w rewitalizacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem takich, które są relatywnie łatwe i niskokosztowe, co jest istotne szczególnie dla małych urzędów np. spacery badawcze, kawiarnie obywatelskie.

Trenerzy zastanawiali się, jakie techniki partycypacji były, są, bądź powinny być stosowane w gminach reprezentowanych przez uczestników spotkania. Dodatkowo, rekomendowano, które z technik są wskazane do stosowania w obecnych ograniczeniach epidemicznych.

Prowadzący, podobnie jak na innych spotkaniach, informowali uczestników o treściach Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

Spotkania edukacyjne odbyły się w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

obrazek

obrazek

 

źródło: Konsorcjum Projekty Miejskie, Projekty Miejskie+, Efficon Sp.z.o.o.