Przejdź do komentarzy

Za nami kolejne spotkania edukacyjne o „narzędziach ustawowych rewitalizacji”. Tym razem ONLINE

W dniach 20 i 21 października 2020 r. odbyły się spotkania edukacyjne z cyklu „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji” dla przedstawicieli samorządów gminnych z podregionu zielonogórskiego.

obrazek

Tym razem, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, uczestnicy zostali zaproszeni na spotkania wirtualne w trybie ONLINE.

Pomimo specyficznej formy spotkań organizatorzy zadbali o ciekawy i możliwie interaktywny ich charakter. Uczestnicy wzięli udział m.in. w wirtualnych spacerach badawczych, wykładach i warsztatach pozwalających na usystematyzowanie i rozszerzenie ich wiedzy i umiejętności  w zakresie stosowanie narzędzi, jakie daje ustawa o rewitalizacji.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczęły wirtualne spacery badawcze po obszarze Nowej Soli oraz Gorzowa Wlkp. Te miały na celu z jednej strony zaprezentowanie efektów realizowanych  procesów rewitalizacyjnych jako inspiracji, ale także zainicjowania dyskusji w jaki sposób wykorzystać narzędzia ustawowe dla łagodzenia identyfikowanych problemów tkanki miejskiej, czy pełniejszego wykorzystania lokalnych potencjałów rozwojowych.

Następnie trenerzy w formie wykładu, przypomnieli istotę ustawy o rewitalizacji oraz zakres programu rewitalizacji. Zaprezentowano informacje o narzędziach ustawy o rewitalizacji (Specjalna Strefa Rewitalizacji i Miejscowy Plan Rewitalizacji) oraz przykłady ich zastosowania w różnych miastach Polski, a także o uwarunkowaniach w zakresie zasadności ich stosowania w poszczególnych sytuacjach.

Drugie spotkanie poświęcono praktycznemu zastosowaniu narzędzi ustawowych i miało ono charakter warsztatowy. Uczestnicy byli zachęcani do udziału w dyskusji (ewentualnie z wykorzystaniem opcji czatu) oraz warsztatowego reagowania na zadawane zadania/pytania. Celem tych aktywności było zachęcenie do szerokiego spojrzenia na możliwości zastosowania narzędzi ustawowych, w odniesieniu do wyzwań i problemów często występujących w przestrzeniach zurbanizowanych miast i innych miejscowości. Warsztaty dotyczyły: wypracowania zasad udzielania dotacji dla właścicieli prywatnych nieruchomości, aktywności gmin w zakresie społecznego budownictwa czynszowe i gospodarki nieruchomościami, zasadności i sposobów ograniczania działalności handlowej i gospodarczej.

Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w działaniach warsztatowych. Liczymy, iż stały się one inspiracją dla poszukiwania w lubuskich miastach i gminach praktycznych zastosowań dla narzędzi ustawy o rewitalizacji.

Spotkania edukacyjne odbyły się w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zdjęcia: Konsorcjum Projekty Miejskie, Projekty Miejskie+, Efficon Sp.z.o.o.