Przejdź do komentarzy

O inwestycjach drogowych na północy regionu

obrazek

Z samorządowcami z północy regionu lubuskiego o inwestycjach drogowych rozmawiał członek zarządu Marcin Jabłoński.

Dziś (01.04) członek zarządu Marcin Jabłoński spotkał w Biurze Zamiejscowym Urzędu w Gorzowie Wlkp. się z burmistrz Drezdenka Karoliną Piotrowską oraz wójtem Santoka Pawłem Pisarkiem.

O sprawach ważnych dla Drezdenka

Rozmowa z burmistrz Drezdenka Karoliną Piotrowską dotyczyła planowanych, bieżących i zrealizowanych inwestycji drogowych na terenie gminy. Chodzi m.in. o obwodnicę Drezdenka III i IV etap. Inwestycje zostały ujęte w projekcie Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021-2027 w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Jednakże realizacja ww. zadań uzależniona będzie od terminu uruchomienia środków finansowych w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego, a także poziomu alokacji, jaka będzie przyznana na realizację inwestycji drogowych.

Podczas rozmowy wspomniano także o dalszej przebudowie dw. nr 174 relacji Drezdenko – Krzyż oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód. W 2020 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko w sprawie podjęcia działań dotyczących zmiany kategorii drogi wojewódzkiej nr 170 relacji Przeborowo – Drawiny – Nowe Bielice na kategorię drogi gminnej. Zgodnie z zapisami porozumienia w latach 2021 – 2022 Województwo Lubuskie zobowiązało się do remontu drogi wojewódzkiej nr 170 na odcinku Drawiny – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 174 (km 2+870 – 7+548) z wyłączeniem obrębu przejazdu kolejowego w m. Drawiny. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2,2 mln. W bieżącym roku planowane jest wykonanie remontu na odcinku od km 5+200 do km 7+555, którego koszt oszacowany został na 1.083.306,24 zł. Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa.  

W ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Drezdenko w 2021 r. zrealizowane zostaną dwa zadania:

- Montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w m. Trzebicz – wartość zadania 50 tys. zł,

- Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 156 w m. Klesno (po drugiej stronie skrzyżowania) – wartość zadania 176 tys. zł.

obrazek

Inwestycje drogowe w Gminie Santok

Rozmowa z wójtem Santoka Pawłem Pisarkiem dotyczyła inwestycji drogowych realizowanych na terenie gminy. W ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odc. Drezdenko-Gorzów Wlkp." przebudowany zostanie odcinek drogi o dł. 0.25 km oraz wybudowany chodnik. Wartość robót budowlanych wynosi 953 244,96 zł. Opracowana zostanie także dokumentacja dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Wawrów w zakresie budowy wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ujął kilka ważnych inwestycji w projekcie Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021-2027 w ramach nowej perspektywy finansowej UE. W tym przypadku sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku Drezdenka.

 

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeUnijne