Przejdź do komentarzy

Z regionami o nowym unijnym budżecie

obrazekUnijny Program Odbudowy i umowa partnerstwa to temat spotkania przedstawicieli regionów z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Lubuskie reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dodatkowe unijne środki mają na celu odbudowę gospodarki i zapobieganie różnic gospodarczych w Unii Europejskiej po kryzysie. Jak podkreślali przedstawiciele Ministerstwa jest to instrument doraźny i tymczasowy, który trzeba szybko wdrożyć. Środki z tego instrumentu nie wymagają dofinansowania polskiego. Mogą być wykorzystane w 100 proc. na dotacje ze środków europejskich. Dla Polski w ramach tego „dodatkowego budżetu” to 23 mld euro. Aby te środki trafiły do naszego kraju, konieczne jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy, który zawierał będzie pakiet reform i inwestycji. Zakres przedmiotowy jest szeroki i obejmuje niemal wszystkie dziedziny gospodarki. Dokument musi reagować na problemy z pandemii, ma wpisywać się w zalecenia rady, działać na zniwelowanie bezrobocia i kryzysu gospodarczego. KPO ma proponować przekształcenia w kierunku zielonej gospodarki i transformacji cyfrowej, czyli te inwestycje, które będą załącznikiem do dokumentu muszą być zielne i cyfrowe. KPO musi wskazywać harmonogram, więc też potrzebne jest wskazanie kamieni milowych i celów jakie chcemy osiągnąć.

Do prac nad KPO zaangażowane zostaną regiony, które będą wnosić własne projekty. Będą się odbywać konsultacje w tej sprawie. Regiony mogą złożyć łącznie 40 projektów. Oznacza to duże inwestycje. Regiony muszą złożyć propozycje projektów do połowy sierpnia. Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprosiła przedstawicieli regionów na spotkanie w tej sprawie, które odbędzie się 31 lipca w ramach Konwentu Marszałków w Lubniewicach.

Przedstawiciele Ministerstwa przedstawili także harmonogram prac nad Umową Partnerstwa. Na wrzesień zaplanowano konsultacje z instytucjami zarządzającymi RPO. W listopadzie mają powstać projekty programów operacyjnych. Ostateczne przyjęcie programów krajowych zaplanowano na marzec 2021 r., a regionalnych na przełom maja i czerwca 2021 r.

Temat budżetu unijnego będzie także jednym z głównych podczas obrad Konwentu Marszałków RP w Lubuskiem. - Ponieważ Lubuskie jest gospodarzem Konwentu chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do nas. Z rozmowy wnioskuje, że pani minister się do nas wybiera. Będziemy poruszać bardzo ważne tematy i cały blok dotyczyć będzie nowego budżetu i programu odbudowy. Wielu marszałków już potwierdziło swoją obecność. Wszystkie regiony będą reprezentowane, będzie też przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd.  Osoby, które nie będą mogły przyjechać będą mogły uczestniczyć w wersji online oraz śledzić konwent. Przed konwentem odbędzie się zarząd ZWRP oraz spotkanie zespołu eksperckiego. Lubuskie czeka na panią minister - mówiła marszałek.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak potwierdziła udział obradach.