Przejdź do komentarzy

Z młodymi o współczesnym patriotyzmie

 Patriotyzm, rozwój Polski oraz rozwój regionu to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z uczniami zielonogórskiego Ekonomika w ramach Lekcji Obywatelskiej. Szkoła była jednym z laureatów konkursu Lubuska Szkoła Europejska. - Każdy z nas może być tym niezwykłym bohaterem zwyczajnej codzienności. Chciałabym was zachęcić do włączenia się do życia społecznego i publicznego. Chcę wam także przybliżyć znaczenie samorządu, który ma realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lekcja odbywała się pod hasłem "Patriotyzm – niezwykle rzadka cecha charakteru". Co znaczy patriotyzm we współczesnym świecie? – Uważam, że najpierw powinniśmy się czuć patriotami lokalnymi, bo sprawy naszych społeczności są nam najbliższe. Później powinniśmy czuć przywiązanie do regionu. Ważne też, żeby głośno mówić: jestem Polakiem. Na końcu zaś jesteśmy obywatelami świata – mówiła Anna Ruta-Suwała, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

Patriotyzm to także zaangażowanie na rzecz własnej, małej i dużej ojczyzny. - Każdy z nas może być tym niezwykłym bohaterem zwyczajnej codzienności. Chciałbym was zachęcić do włączenia się do życia społecznego, publicznego. Warto poznawać świat, ale też czuć swoje korzenie i czuć się tutaj dobrze – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek mówiła także o roli samorządu w kształtowaniu rzeczywistości. - Samorząd ma realny wpływ na cale województwo i odpowiada za politykę regionalną; jesteśmy przewidywalni. Pracujemy na podstawie ustawy o samorządzie oraz na podstawie planów, programów i strategii. Najważniejsza jest oczywiście Strategia Rozwoju Województwa – wyjaśniła. - Mamy plan i mamy na to kasę, żeby go realizować. To nie tylko budżet województwa, ale też środki unijne. Mamy też misję. Chcemy, aby region był Zielona krainą nowoczesnych technologii. Marzymy, żeby tę misję zrealizować i was też namawiam, żeby wysoko sobie stawiać poprzeczkę, bo te marzenia się spełniają – dodała. Marszałek podkreślała, że samorząd konsekwentnie realizuje priorytety i zadania, które sobie postawił i to pozwala na dynamiczny rozwój regionu. - To jest bohaterstwo tych pokojowych czasów, żeby dobrze wykorzystać szansę, którą teraz mamy. Dobrze wykorzystać szansę na rozwój – zapewniała Elżbieta Anna Polak. – Pamiętajcie, że samorząd jest blisko ludzi i to wy macie wpływ na wybór swoich przedstawicieli - dodała.

Zobacz prezentację: TUTAJ

Uczniowie pytali, jak marszałek widzi przyszłość regionu. - Ja jestem optymistką i jestem przekonana, że marzenia się spełniają. 4 czerwca 1989 roku nie wiedzieliśmy czy się uda, ale wierzyliśmy, że tak będzie i mieliśmy nadzieję. Przez te wszystkie lata ciężko pracowaliśmy i byliśmy świadkami cywilizacyjnego skoku. Więc mam przekonane, że te wszystkie zdania, które sobie napiszemy i wymarzymy, będą zrealizowane. Trzeba mocno wierzyć w region – zapewniała E. Polak.

Podczas lekcji zaprezentowanych zostało wybranych w drodze ankiety 10 najważniejszych wydarzeń 100-lecia w Polsce. Oto jej wyniki:

Miejsce 10 – wejście polski do NATO

Miejsce 9 – wydarzenia Grudnia ‘70

Miejsce 8 – pierwsze wolne wybory 1989 roku

Miejsce 7 – wybór Karola Wojtyły na Papieża

Miejsce 6 – wejście Polski do Unii Europejskiej 

Miejsce 5 – Powstanie Warszawskie

Miejsce 4 – Konferencja Jałtańska

Miejsce 3  - rozpoczęcie II Wojny Światowej

Miejsce 2 – obrady Okrągłego Stołu

Miejsce 1 – odzyskanie przez Polskę Niepodległości (1918 r.)

W ramach lekcji obywatelskiej uczniowie Ekonomika odwiedzili Warszawę. Zwiedzili m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejm, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Narodowy Bank Polski.

Marszałek w towarzystwie dyrektor palcówki Barbary  Bogacz-Szczepańskiej miała okazję zwiedzić szkołę, która zrealizowała wiele projektów unijnych, mających na celu podniesienie jakości kształcenia.