Przejdź do komentarzy

Z Komisją Europejską o energii

obrazek

Dzisiaj 25.07. odbyła się kolejna tura rozmów uzgodnieniowych przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z Komisja Europejską. Służą one przygotowaniu do przyszłych negocjacji programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Dzisiejsze uzgodnienia dotyczyły wspierania efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wspierania energii odnawialnej.

Kolejne już spotkanie on-line z Komisją Europejską dotyczące kształtu przyszłego wsparcia funduszy europejskich w naszym regionie poświęcone było ochronie klimatu i kwestiom dotyczącym energii. Tematyka ta odnosi się do 2 Celu Polityki Spójności. Jego realizacja w nowym programie odbywać się będzie poprzez takie działania jak:

  • Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • Wspieranie energii odnawialnej,
  • Przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi,
  • Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej,
  • Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej,
  • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia,
  • Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

 

Poziom alokacji programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na realizację powyższych działań z zakresu Celi Polityki 2 wynosi 214 531 940,00 euro.