Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS

Dokument

Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS

pdf 1015 KB

Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przyjęty przez ZWL 28 lutego br.

Załączniki (1)