Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Dokument

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

pdf 277 KB

Wytyczne są stosowane od 19 lipca 2017 r. Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów w zakresie trybów wyboru projektów, z uwzględnieniem specyfiki procedur wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.