Przejdź do komentarzy

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021-2027

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST.

Zobacz również: