Przejdź do komentarzy

Wynik procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo
Informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne 2 projekty uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostały przekazane do etapu oceny środowiskowej.

Tym samym w wyniku oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 12 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 68 193 584,45 PLN, w tym wartość dofinansowania 25 871 648,73 PLN.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19.

 

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej