Przejdź do komentarzy

Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych

W celu poszerzenia wiedzy na temat nadużyć finansowych Instytucja Zrządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 prezentuje praktyczny przewodnik pn.”Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowski koordynowaną przez Dział D.2 OLAF – Zapobieganie Nadużyciom". W przewodniku poruszane są najważniejsze kwestie dotyczące przerobionych/ podrobionych dokumentów m.in. aspekty prawne- pojęcia, konsekwencje; sygnały ostrzegawcze; metody wykrywania.

Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowski koordynowaną przez Dział D.2 OLAF – Zapobieganie Nadużyciom