Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji/Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej