Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji/Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej

$Opis_szkolenia.getData()
Wskazówki dojazdu $Organizator.getData()