Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji Gorzów Wlkp.