Przejdź do komentarzy

Wykaz obszarów wiejskich w podziale na gminy.

Szanowni Państwo, prezentujemy wykaz obszarów wiejskich w podziale na gminy, zgodny z definicją zawartą w Załączniku nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020-EFS do Wytycznych z zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, na potrzeby monitorowania wskaźnika „Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich”

Jednocześnie informujemy, że dla byłej Gminy Zielona Góra należy zastosować taką samą kategorię jak dla Miasta Zielona Góra.

Wykaz obszarów wiejskich