Wykaz nieprawidłowości w ramach RPO Lubuskie 2020

Dokument

Instytucja Zarządzająca przekazuje do Państwa dyspozycji zaktualizowany wykaz nieprawidłowości stwierdzanych w projektach realizowanych w ramach RPO Lubuskie 2020. Wykaz powyżej sporządzono w formacie Excel dla Osi I, II, III, IV, V i IX aby umożliwić Państwu filtrowanie poszczególnych typów naruszeń (ustawa pzp, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku, zasada racjonalności, umowa o dofinansowanie, VAT- wywołujących skutki finansowe). Plik będzie na bieżąco aktualizowany. Mamy nadzieję, że przekazane do Państwa dyspozycji informacje pozwolą uniknąć powielania się  tych samych błędów w kolejnych realizowanych projektach.

Zaktualizowany wykaz nieprawidłowości stwierdzanych w projektach realizowanych w ramach Osi I, II, III, IV, V i IX RPO Lubuskie 2020 dla

 

Poniżej natomiast znajduje się Katalog najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach aplikacyjnych w ramach Osi VI, VII, VIII (projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Katalog najczęściej pojawiających sie błędów we wnioskach w ramach OSI VI, VII, VIII EFS