Przejdź do komentarzy

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 11 REACT EU wspiera Lubuskie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 10 maja 2022 r. zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, Działań 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU oraz 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

WYKAZ KANDYDATÓW