Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wezwania nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22

Szanowni Państwo,

27 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym uległ wydłużeniu z marca/kwietnia 2022 r. do maja 2022 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy w przedmiotowym wezwaniu do złożenia projektu w trybie pozakonkursowym.

 

Załączniki:

1. Wezwanie do złożenia projektu w trybie pozakonkursowym nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22

2. Tabela zmian do Wezwania do złożenia projektu w trybie pozakonkursowym nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22