Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

27 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z kwietnia 2022 r. do maja/czerwca 2022 r. W związku z tym, zmianie uległy zapisy Regulaminu
ww. konkursu.

Regulamin konkursu

Tabela zmian do Regulaminu konkursu