Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/20

Szanowni Państwo,

19 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z grudnia 2020 r. na luty 2021 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

Regulamin

Tabela zmian do Regulaminu