Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17

11 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 15 lipca 2017 r. na 7 sierpnia 2017 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17  trwa od 23 czerwca 2017 r. do 7 sierpnia 2017r.

 

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany Regulamin konkursu