Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

23 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu z 26 listopada na 10 grudnia br. terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - na
10 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 trwa od 19 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

 

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany Regulamin konkursu