Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,|
informujemy, iż 21 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o kolejnym przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 dla Działania 1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 31 sierpnia 2018 r. na 14 września 2018 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 trwa od 16 lipca 2018 r. do 14 września 2018 r.

Dodatkowo informujemy, iż w związku z awarią Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020)               w dalszym ciągu brak jest możliwości przesyłania wniosku do IZ RPO-L2020.  Po usunięciu awarii LSI2020 informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie.

Zaktualizowany Regulamin konkursu.