Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra.

Szanowni Państwo,

W dniu 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra.

Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 26 maja 2017 roku.

W związku z tym zmianie uległy zapisy Ogłoszenia oraz Regulaminu do ww. konkursu.

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17

2. Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17

3. Wykaz zmian w Regulaminie oraz Ogłoszeniu do konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17