Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,
w dniu 12 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nabór w ramach przedmiotowego konkursu rozpocznie się w dniu 24 marca 2020 r. i zakończy w dniu 1 czerwca 2020 r. (pierwotny termin naboru 24 marca 2020 r. – 20 kwietnia 2020 r., wydłużony do 15 maja 2020 r.). W związku z tym zmianie uległy zapisy w ogłoszeniu oraz regulaminie ww. konkursu.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.02.03-IZ-08-K01/20

2. Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20.

3. Tabela - wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie konkursu.