Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu naboru wniosków do dofinansowanie w konkursie nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do dofinansowanie w konkursie nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna - ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin naboru wniosków o dofinansowanie uległ wydłużeniu z dnia 31 maja 2021 r. do dnia 18 czerwca 2021 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy w Ogłoszeniu oraz Regulaminie
przedmiotowego konkursu.

 

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Tabela zmian