Przejdź do komentarzy

Wydłużenie oceny fromalnej wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin dokonania pierwszej oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 - Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT został wydłużony
do dnia 27 stycznia 2017 r.