Przejdź do komentarzy

Wydłużenie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

ocena formalna jest dokonywana w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania listy wniosków spełniających warunki formalne. Weryfikacja warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 zakończyła się 7 maja 2020 r., a więc ocena formalna powinna zakończyć się 6 lipca 2020 r.

W związku z dużą ilością oczywistych omyłek popełnianych w poprawianych projektach termin oceny formalnej ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny formalnej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

Jednocześnie informujemy, że w celu przyspieszenia rozstrzygnięcia konkursu podjęto decyzję o prowadzeniu równoległych ocen w ramach Konkursu. W związku z tym równolegle do oceny formalnej prowadzona jest ocena merytoryczna. Projekty, które zostały już pozytywnie ocenione na ocenie formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej, a następnie środowiskowej. Natomiast rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na dotychczasowych zasadach - dopiero po zakończeniu całej procedury oceny w odniesieniu do wszystkich projektów w tym konkursie.

Dokumentacja konkursowa