Przejdź do komentarzy

Wydłużenie naboru wniosków dla trwającego konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,
24 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla trwającego konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT. Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 15 czerwca 2016 roku.