Przejdź do komentarzy

Wydłużenie naboru dla konkursów nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/19 oraz nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K04/19 do końca bieżącego roku

Szanowni Państwo
W związku z pojawieniem się zapytań i próśb Wnioskodawców odnośnie możliwości wydłużenia terminu naboru wniosków, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego postanowił wydłużyć nabór dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/19 oraz nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K04/19 do końca bieżącego roku.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 listopada 2019 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści ogłoszenia i regulaminu dla ww. konkursów. Zmiana polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 13 grudnia 2019 r. Obowiązującym terminem kończącym nabór wniosków jest 31 grudnia 2019 r.