Przejdź do komentarzy

Wybór projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELB.06.14-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 6 - Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli Działanie 6.14 – Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

22 sierpnia 2023 r.

22 sierpnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny nr FELB.06.14-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 6 - Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli Działanie 6.14 – Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Zmiana dotyczy terminu zakończenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu, który został wydłużony do 5 września 2023 roku.

----

Szanowni Państwo,

25 lipca 2023 r., Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny nr FELB.06.14-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 6 - Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli Działanie 6.14 – Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Wnioskodawca: Województwo Lubuskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze;

Termin naboru: od 1 sierpnia 2023 r do 22 sierpnia 2023 r;

Ogólna pula środków przeznaczonych na projekt:
Ogółem: 32 823 529,42 PLN;

Dofinansowanie ze środków UE: 27 900 000,00 PLN;

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 3 282 352,94 PLN;

Wkład własny: 1 641 176,48 PLN.