Przejdź do komentarzy

Wybór projektów do dofinansowania w ramach Działania 7.1

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w dniu 29 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Lista projektów wybranych do dofinasowania w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/20