Przejdź do komentarzy

Wspieramy społeczeństwo informacyjne

obrazek

17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Jest to dość młode święto, ustanowione przez ONZ w 2006 r., pokazujące jednak kierunek w jakim zmierza współczesny świat. Budowa społeczeństwa informacyjnego to także jeden z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

W ramach Programu na ten cel przeznaczono ponad 160 mln zł. O dużym zainteresowaniu lubuskich beneficjentów tą właśnie formą wsparcia może świadczyć fakt, że niemal cała kwota została już zakontraktowana na realizację 37 projektów w naszym regionie.

W obecnej sytuacji na szczególne uznanie zasługują inwestycje związane z ochroną zdrowia. Przykładem może być projekt pn. „Lubuskie e-Zdrowie”, który będzie realizowany w podmiotach leczniczych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Lubuskie.

Celem projektu, który otrzymał blisko 17 mln zł unijnego dofinansowania, będzie stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jest uruchomienie portalu informacyjnego dla pacjentów i lekarzy, na którym udostępniona zostanie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM). Ponadto portal umożliwi pacjentom elektroniczną rejestrację na wizytę (e-rejestracja), odbiór wyników badań oraz płatności elektroniczne za świadczone usługi.