Przejdź do komentarzy

Wsparcie talentów w regionach

obrazek

Komisja Europejska uruchomiła platformę dedykowaną wspieraniu talentów w regionach europejskich – Harnessing Talent Platform. Została ona utworzona w celu wymiany doświadczeń oraz wsparcia regionów mierzących się z negatywnymi konsekwencjami zmian demograficznych, w tym spadkiem liczby osób z wyższym wykształceniem w mniejszych miejscowościach.

W założeniu platforma ma umożliwić wymianę pomysłów, wiedzy i zasobów pomiędzy zainteresowanymi regionami. Będą na niej promowane sprawdzone praktyki oraz wydarzenia tematyczne. Platforma zapewni także dostęp do pomocy technicznej i doradztwa dla regionów.

W najbliższym czasie na platformie udostępnione zostaną informacje dot.:

- Grup roboczych badających rozwiązania w celu sprostania wspólnym wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi i spadkiem liczby osób z wyższym wykształceniem w dziedzinie zdrowia, technologii cyfrowych, badań i innowacji oraz terytorialnego.

- Wydarzeń, warsztatów i seminariów internetowych promujących dialog, uczenie się i nawiązywanie kontaktów wśród użytkowników platformy.

- Wymiany sprawdzonych praktyk związanych ze zmianami demograficznymi i rozwojem talentów w regionach.

Szczegółowe informacje dostępne są na: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communities-and-networks/harnessing-talent-platform_en

 

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE