Wniosek, w wersji papierowej, o płatność dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ze środków EFRR wraz z załącznikami

Dokument

Wniosek o płatność wersja papierowa.xlsx

xlsx 87 KB

W dniu 24 października  2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął  uchwałą nr 222/3026/17  nowy wzór wersji papierowej Wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Lubuskie 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Instrukcję wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego – L2020, wzór Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT  oraz wzór Oświadczenia o rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej.

Instrukcja wypełniania wniosku