Wzór decyzji o dofinansowanie projektu w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. W załacznikach wzór wniosku o dofinansowanie

Dokument

Decyzja EFS - Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania

docx 150 KB
Wzór decyzji o dofinansowanie projektu w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. W załacznikach wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki (1)