Przejdź do komentarzy

Wniosek o dofinansowanie projektu grantowego wybranego w trybie nadzwyczajnym nr RPLB.07.05.00-08-0001/20

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS informuje, iż wniosek o dofinansowanie projektu grantowego wybranego w trybie nadzwyczajnym nr RPLB.07.05.00-08-0001/20, w ramach Działania 7.5 Usługi Społeczne RPO-L2020, uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i zostanie skierowany do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego.