Przejdź do komentarzy

Więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach

obrazek

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych powstaną kolejne nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych, m.in. w Gminie Kargowa, Międzyrzecz, Świebodzin oraz w Starym Kurowie.

Dziś (31.08) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kargowej wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał umowy z 15 beneficjentami o dofinansowanie projektów, dzięki którym zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe przedszkolaków. Wsparcie przeznaczone zostanie także na utworzenie nowych miejsc w żłobkach, bądź klubach dziecięcych. Ponadto placówki zostaną zmodernizowane oraz wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.     Dofinansowanie trafi do gmin: Nowa Sól, Bledzew, Bojadła,  Sława,  Lubsko,  Kargowa,  Sulęcin, Szlichtyngowa,  Rzepin,  Skwierzyna,  Nowogród Bobrzański, a także do Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Chatka Puchatka" w Zielonej Górze oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Łączna wartość projektów to 3,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE to ponad 3 mln zł. Wsparciem objętych zostanie 2814 dzieci, które wezmą udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. Ponadto 228 nauczycieli wychowania przedszkolnego podniesie swoje kompetencje poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

Jak podkreślał wicemarszałek Łukasz Porycki od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach wsparcia wychowania przedszkolnego podpisano 98 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 60 mln zł, w tym wartość dofinansowania EFS ponad 51 mln zł. – Blisko 1000 dzieci objętych zostało wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych a także dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.

W ramach Działania 6.4 podpisano cztery umowy o dofinansowanie projektów z Gminą Kargowa, Międzyrzecz, Świebodzin oraz Klubem Dziecięcym w Gminie Stare Kurowo, na łączną kwotę 3 199 069,69 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS w kwocie 2 719 209,22 zł. W ramach działań projektowych utworzonych zostanie 116 nowym miejsc w żłobkach, bądź klubach dziecięcych. Ponadto placówki zostaną zmodernizowane oraz wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. - Od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 wsparciem objętych zostało 38 beneficjentów, którzy zawarli umowy na łączną wartość przekraczającą 42 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS to ponad 35 mln zł. W ramach działań projektowych utworzonych zostało 1008 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wicemarszałek Łukasz Porycki.

Więcej informacji o projektach w załącznikach

Projekty realizowane będą w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT oraz Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.