Przejdź do komentarzy

Wezwanie nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/19 do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym

Szanowni Państwo,

Prezentujemy Wezwanie nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/19 do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zobacz wezwanie