Przejdź do komentarzy

Wezwanie nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P02/22

Szanowni Państwo,

prezentujemy Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT – Wezwanie nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P02/22.

WEZWANIE