Przejdź do komentarzy

Wezwanie nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22 do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym

Szanowni Państwo,

prezentujemy wezwanie nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-P01/22 do złożenia Wniosku w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

WEZWANIE