Przejdź do komentarzy

Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym RPO – LUBUSKIE 2020 Oś Priorytetowa 5 Transport Działanie 5.1 Transport drogowy WEZWANIE Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/18

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 wzywa do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/18.