Przejdź do komentarzy

Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/19

Szanowni Państwo,

prezentujemy Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zobacz wezwanie