Webinarium: Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013