Webinarium: Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013

PROGRAM:

Trwałość projektu: pojęcia i uregulowania prawne

Dochodowość w projekcie, monitorowanie wskaźników

Badanie trwałości projektu, podwójne finansowanie wydatków w projekcie

Dokumentacja projektu, inne obowiązki Beneficjenta w OTP

Co może spotkać Beneficjenta za naruszenie trwałości: proporcjonalna korekta finansowa, ewentualne dodatkowe sankcje

Dobre przykłady ale złych rozwiązań

 

ZAPISY ON-LINE

Webinarium

$dateUtil.getDate($trm.getFromDate(), "dd.MM.yyyy", $locale) - $dateUtil.getDate($trm.getToDate(), "dd.MM.yyyy", $locale)