Webinarium: Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach udzielanych w projektach współfinansowanych w ramach RPO L2020

PROGRAM:

Zamówienia publiczne – definicja

Kto to jest osoba zagrożona wykluczeniem społecznym na gruncie prawa zamówień publicznych

Stosowanie klauzul społecznych na tle naczelnych zasad prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji

Stosowanie klauzul społecznych, na tle innych polityk stawianych do realizacji przez UE, w toku zamówień publicznych

Klauzule społeczne w ustawie prawo zamówień publicznych

a.Wyłączność udzielania zamówienia na rzecz „III sektora”

b.Obowiązek zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 4 p.z.p.

c.Klauzule społeczne jako kryterium oceny ofert

Obowiązek stosowania klauzul społecznych na podstawie umowy o dofinansowanie na gruncie interpretacji Ministerstwa Rozwoju z 2017 r.

 

Zapisy on-line

Webinarium

$dateUtil.getDate($trm.getFromDate(), "dd.MM.yyyy", $locale) - $dateUtil.getDate($trm.getToDate(), "dd.MM.yyyy", $locale)