Webinar pt. „Wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO – Lubuskie 2020 – porady praktyczne” – 31.05.2021 r.

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą się dowiedzieć, jak uniknąć błędów i prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

O webinarze
Podczas webinaru omówimy:
•  wzór wniosku o dofinansowanie projektu w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
•  Instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO-L2020;
•  Lokalny System Informatyczny LSI2020.

Dla kogo
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych potencjalnych beneficjentów z województwa lubuskiego, w tym m.in. przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, które chcą składać wnioski o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO – Lubuskie 2020.

Kiedy i gdzie
Webinar odbędzie się w poniedziałek 31 maja 2021 r. od 11:00 do 12:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić
Wypełnij formularz rejestracji na stronie:
https://lubuskiepife.clickmeeting.com/wniosek-o-dofinansowanie-projektu-z-efrr-w-ramach-rpo-lubuskie-2020-porady-praktyczne/register
Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!
•    Na zgłoszenia czekamy do 28 maja 2021 r.
•    Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 95 7390 377.
•    Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizatorzy
Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
5.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6.  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7.  podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/

online

31.05.2021 - 31.05.2021